logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-12
АОП номер: 9071467
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София"
Дата: 12.12.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-12-01 Обява за събиране на оферти 12.12.2017 г.
2 С-2017-12-02 Документация 12.12.2017 г.
3 С-2017-12-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12.12.2017 г.
4 С-2017-12-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 21.12.2017 г.
5 С-2017-12-05 Договор 22.12.2017 г.