logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-01
АОП номер: 9072151
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София”
Дата: 11.01.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-01-01 Обява за събиране на оферти 11.01.2018 г.
2 С-2018-01-02 Документация 11.01.2018 г.
3 С-2018-01-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.01.2018 г.
4 С-2018-01-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.01.2018 г.
5 С-2018-01-05 Съобщение за удължаване на срока 19.01.2018 г.
6 С-2018-01-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 12.02.2018 г.
7 С-2018-01-07 Съобщение за прекратяване на възлагането 13.02.2018 г.