logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-02
АОП номер: 9072303
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Избор на Служба по трудова медицина (СТМ) за абонаментно обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ТУ - София”.
Дата: 18.01.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-02-01 Обява за събиране на оферти 18.01.2018 г.
2 С-2018-02-02 Документация 18.01.2018 г.
3 С-2018-02-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.01.2018 г.
4 С-2018-02-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 12.02.2018 г.
5 С-2018-02-05 Договор № З-11/02.03.2018 г. за обособена позиция № 1 15.03.2018 г.
6 С-2018-02-06 Договор № З-12/02.03.2018 г. за обособена позиция № 2 15.03.2018 г.
7 С-2018-02-07 Договор № З-13/09.03.2018 г. за обособена позиция № 3 15.03.2018 г.