logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-03
АОП номер: 9072906
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. София“ Обособена позиция № 2: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Пловдив“ Обособена позиция № 3: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Сливен“
Дата: 12.02.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-03-01 Обява за събиране на оферти 12.02.2018 г.
2 С-2018-03-02 Документация 12.02.2018 г.
3 С-2018-03-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12.02.2018 г.
4 С-2018-03-04 Съобщение за допусната техническа грешка 16.02.2018 г.