logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-04
АОП номер: 9073143
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извънгаранционен ремонт на компютри и периферна компютърна техника за нуждите на ТУ – София”
Дата: 20.02.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-04-01 Обява за събиране на оферти 20.02.2018 г.
2 С-2018-04-02 Документация 20.02.2018 г.
3 С-2018-04-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20.02.2018 г.
4 С-2018-04-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 11.04.2018 г.
5 С-2018-04-05 Договор № З-38/03.05.2018 г. за обособена позиция № 1 04.05.2018 г.
6 С-2018-04-06 Договор № З-37/03.05.2018 г. за обособена позиция № 2 04.05.2018 г.