logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-01
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: "Доставка на лицензи за хардуерна и софтуерна поддръжка на съществуващо оборудване за мрежова сигурност в университетската компютърна мрежа на ТУ-София"
Дата: 13.03.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-01-01 Покана за представяне на оферта 13.03.2018 г.
2 ДВ-2018-01-02 Образец на оферта 13.03.2018 г.
3 ДВ-2018-01-03 Проект на договор 13.03.2018 г.