logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-05
АОП номер: 9073998
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“
Дата: 19.03.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-05-01 Обява за събиране на оферти 19.03.2018 г.
2 С-2018-05-02 Документация 19.03.2018 г.
3 С-2018-05-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19.03.2018 г.
4 С-2018-05-04 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос от 20.03.2018 г. 21.03.2018 г.
5 С-2018-05-05 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 02.05.2018 г.
6 С-2018-05-06 Договор № З-40/23.05.2018 г. 29.05.2018 г.
7 С-2018-05-07 Договор № З-40/23.05.2018 г. - приложения част 1 29.05.2018 г.
8 С-2018-05-08 Договор № З-40/23.05.2018 г. - приложения част 2 29.05.2018 г.