logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-03
АОП номер: 00193-2018-0003
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“
Дата: 24.04.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-03-01 Решение 24.04.2018 г.
2 П-2018-03-02 Покана 24.04.2018 г.
3 П-2018-03-03 Покана 24.04.2018 г.
4 П-2018-03-04 Покана 24.04.2018 г.
5 П-2018-03-05 Документация 24.04.2018 г.
6 П-2018-03-06 Електронен ЕЕДОП 24.04.2018 г.
7 П-2018-03-07 Решение за определяне на изпълнител 11.07.2018 г.
8 П-2018-03-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 11.07.2018 г.
9 П-2018-03-09 Обявление за възложена поръчка : Договор № З-79/23.08.2018 г. 04.09.2018 г.
10 П-2018-03-10 Договор № З-79/23.08.2018 г. 04.09.2018 г.
11 П-2018-03-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.12.2019 г.