logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-04
АОП номер: 00193-2018-0004
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“
Дата: 25.04.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-04-01 Решение 27.04.2018 г.
2 П-2018-04-02 Обявление 27.04.2018 г.
3 П-2018-04-03 Документация 27.04.2018 г.
4 П-2018-04-04 Електронен ЕЕДОП 27.04.2018 г.
5 П-2018-04-05 Решение за прекратяване 26.06.2018 г.
6 П-2018-04-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 26.06.2018 г.
7 П-2018-04-07 Обявление за възложена поръчка - прекратяване 11.07.2018 г.