logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-06
АОП номер: 00193-2018-0006
Вид: Публично състезание
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София
Дата: 07.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-06-01 Решение 07.06.2018 г.
2 П-2018-06-02 Обявление 07.06.2018 г.
3 П-2018-06-03 Документация 07.06.2018 г.
4 П-2018-06-04 Електронен ЕЕДОП 07.06.2018 г.
5 П-2018-06-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 11.06.2018 г. 12.06.2018 г.
6 П-2018-06-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 16.07.2018 г.
7 П-2018-06-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 25.07.2018 г.
8 П-2018-06-08 Решение за определяне на изпълнител 05.09.2018 г.
9 П-2018-06-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 05.09.2018 г.
10 П-2018-06-10 Договор № З-86/25.09.2018 г. 04.10.2018 г.
11 П-2018-06-11 Обявление за възложена поръчка : Договор № З-86/25.09.2018 г. 04.10.2018 г.
12 П-2018-06-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.10.2020 г.