logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-06
АОП номер: 9077012
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив“
Дата: 08.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-06-01 Обява за събиране на оферти 08.06.2018 г.
2 С-2018-06-02 Документация 08.06.2018 г.
3 С-2018-06-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.06.2018 г.
4 С-2018-06-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 11.07.2018 г.
5 С-2018-06-05 Договор № З-61/10.08.2018 г. 15.08.2018 г.
6 С-2018-06-06 Приложение към договор № З-61/10.08.2018 г. - Първа част 15.08.2018 г.
7 С-2018-06-07 Приложение към договор № З-61/10.08.2018 г. - Втора част 15.08.2018 г.