logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-08
АОП номер: 9077014
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ-София“
Дата: 08.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-08-01 Обява за събиране на оферти 08.06.2018 г.
2 С-2018-08-02 Документация 08.06.2018 г.
3 С-2018-08-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.06.2018 г.
4 С-2018-08-04 Съобщение за удължаване на срока 19.06.2018 г.
5 С-2018-08-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.06.2018 г.
6 С-2018-08-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 13.07.2018 г.
7 С-2018-08-07 Договор № З-57/10.08.2018 г. за обособена позиция № 1 - първа част 15.08.2018 г.
8 С-2018-08-08 Договор № З-57/10.08.2018 г. за обособена позиция № 1 - втора част 15.08.2018 г.
9 С-2018-08-09 Договор № З-58/10.08.2018 г. за обособена позиция № 2 - първа част 15.08.2018 г.
10 С-2018-08-10 Договор № З-58/10.08.2018 г. за обособена позиция № 2 - втора част 15.08.2018 г.
11 С-2018-08-11 Договор № З-59/10.08.2018 г. за обособена позиция № 3 - първа част 15.08.2018 г.
12 С-2018-08-12 Договор № З-59/10.08.2018 г. за обособена позиция № 3 - втора част 15.08.2018 г.
13 С-2018-08-13 Договор № З-60/10.08.2018 г. за обособена позиция № 4 - първа част 15.08.2018 г.
14 С-2018-08-14 Договор № З-60/10.08.2018 г. за обособена позиция № 4 - втора част 15.08.2018 г.
15 С-2018-08-15 Договор № З-60/10.08.2018 г. за обособена позиция № 4 - трета част 15.08.2018 г.