logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-09
АОП номер: 9077078
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на Студентско общежитие на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“
Дата: 11.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-09-01 Обява за събиране на оферти 11.06.2018 г.
2 С-2018-09-02 Документация 11.06.2018 г.
3 С-2018-09-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.06.2018 г.
4 С-2018-09-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 11.07.2018 г.
5 С-2018-09-05 Договор № З-62/10.08.2018 г. 15.08.2018 г.
6 С-2018-09-06 Приложение към договор № З-62/10.08.2018 г. 15.08.2018 г.