logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-02
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: Извънгаранционна сервизна поддръжка на системи за сигурност за учебните корпуси и за ЦМС на ТУ-София.
Дата: 21.06.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-02-01 Покана за представяне на оферта 21.06.2018 г.
2 ДВ-2018-02-02 Образец на оферта 21.06.2018 г.
3 ДВ-2018-02-03 Образец на оферта 21.06.2018 г.
4 ДВ-2018-02-04 Проект на договор 21.06.2018 г.
5 ДВ-2018-02-05 Проект на договор 21.06.2018 г.