logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-09
АОП номер: 00193-2018-0009
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“
Дата: 10.07.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-09-01 Решение 12.07.2018 г.
2 П-2018-09-02 Обявление 12.07.2018 г.
3 П-2018-09-03 Документация 12.07.2018 г.
4 П-2018-09-04 Електронен ЕЕДОП 12.07.2018 г.
5 П-2018-09-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 13.09.2018 г.
6 П-2018-09-06 Решение за определяне на изпълнител 21.09.2018 г.
7 П-2018-09-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 21.09.2018 г.
8 П-2018-09-08 Обявление за възложена поръчка : Договор № З-88/12.10.2018 г. 25.10.2018 г.
9 П-2018-09-09 Договор № З-88/12.10.2018 г. - I част 25.10.2018 г.
10 П-2018-09-10 Договор № З-88/12.10.2018 г. - II част: 25.10.2018 г.
11 П-2018-09-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.11.2018 г.