logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-10
АОП номер: 00193-2018-0010
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет -София“
Дата: 31.07.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-10-01 Решение 31.07.2018 г.
2 П-2018-10-02 Обявление 31.07.2018 г.
3 П-2018-10-03 Документация 31.07.2018 г.
4 П-2018-10-04 Електронен ЕЕДОП 31.07.2018 г.
5 П-2018-10-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 06.08.2018 г.
6 П-2018-10-06 Решение за прекратяване 06.08.2018 г.
7 П-2018-10-07 Обявление за възложена поръчка - за прекратяване на поръчката 20.08.2018 г.