logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-03
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2018 г.“
Дата: 23.08.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-03-01 Покана за представяне на оферта 23.08.2018 г.
2 ДВ-2018-03-02 Техническо задание 23.08.2018 г.
3 ДВ-2018-03-03 Техническо задание 23.08.2018 г.
4 ДВ-2018-03-04 Образец на оферта 23.08.2018 г.