logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-04
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Извършване на профилактика на автоматични входни врати и подови автомати на учебните корпуси за нуждите на ТУ - София“
Дата: 12.09.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-04-01 Покана за представяне на оферта 12.09.2018 г.
2 ДВ-2018-04-02 Образец на оферта 12.09.2018 г.
3 ДВ-2018-04-03 Проект на договор 12.09.2018 г.