logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-05
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ЦУ на ТУ - София“
Дата: 10.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-05-01 Покана за представяне на оферта 10.10.2018 г.
2 ДВ-2018-05-02 Образец на оферта 10.10.2018 г.
3 ДВ-2018-05-03 Проект на договор 10.10.2018 г.