logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-12
АОП номер: 00193-2018-0012
Вид: Открита процедура
Наименование: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН
Дата: 12.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-12-01 Решение 15.10.2018 г.
2 П-2018-12-02 Обявление 15.10.2018 г.
3 П-2018-12-03 Документация 17.10.2018 г.
4 П-2018-12-04 Електронен ЕЕДОП 17.10.2018 г.
5 П-2018-12-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.12.2018 г.
6 П-2018-12-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2019 г.
7 П-2018-12-07 Решение за определяне на изпълнител 10.01.2019 г.
8 П-2018-12-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 10.01.2019 г.
9 П-2018-12-09 Решение за определяне на изпълнител 25.01.2019 г.
10 П-2018-12-10 Решение за прекратяване 06.02.2019 г.
11 П-2018-12-11 Обявление за възложена поръчка - прекратяване 22.02.2019 г.