logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-16
АОП номер: 00193-2018-0016
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС - гр. Правец"
Дата: 17.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-16-01 Решение 17.10.2018 г.
2 П-2018-16-02 Описателен документ 17.10.2018 г.
3 П-2018-16-03 Становище на АОП за предварителен контрол 29.11.2018 г.
4 П-2018-16-04 Обявление за възложена поръчка Договор № З-112/19.12.2018 г. 11.01.2019 г.
5 П-2018-16-05 Договор 11.01.2019 г.