logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-21
АОП номер: 9082607
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София“
Дата: 23.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-21-01 Обява за събиране на оферти 23.10.2018 г.
2 С-2018-21-02 Документация 23.10.2018 г.
3 С-2018-21-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 23.10.2018 г.
4 С-2018-21-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 31.10.2018 г.
5 С-2018-21-05 Съобщение за удължаване на срока 31.10.2018 г.
6 С-2018-21-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 13.11.2018 г.
7 С-2018-21-07 Договор 10.12.2018 г.