logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-22
Вид: Покана до определено лице/лица
Наименование: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София”
Дата: 30.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-22-01 Документация 30.10.2018 г.
2 С-2018-22-02 Покана до определено/и лице/а 30.10.2018 г.
3 С-2018-22-03 Покана до определено/и лице/а 30.10.2018 г.
4 С-2018-22-04 Съобщение за прекратяване на възлагането 12.11.2018 г.