logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-06
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: “ Лицензиран държавен технически надзор на съоръжения с повишена опасност“
Дата: 12.11.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-06-04 Покана за представяне на оферта 12.11.2018 г.
2 ДВ-2018-06-06 Проект на договор 12.11.2018 г.
3 ДВ-2018-06-08 Образец на оферта 12.11.2018 г.