logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-07
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители и годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; доставка на противопожарно оборудване и оборудване, свързано с осигуряване на безопасност" за нуждите на ТУ - София, КЕЕ, ТУЕС и СОС за 2018 год.
Дата: 14.11.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-07-01 Покана за представяне на оферта 14.11.2018 г.
2 ДВ-2018-07-02 Образец на оферта 14.11.2018 г.
3 ДВ-2018-07-03 Проект на договор 14.11.2018 г.
4 ДВ-2018-07-04 Техническо задание 14.11.2018 г.