logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2018-08
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: "Транспортиране и съхранение на опасни и радиоактивни отпадъци за нуждите на ТУ – София"
Дата: 15.11.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2018-08-01 Покана за представяне на оферта 15.11.2018 г.
2 ДВ-2018-08-02 Образец на оферта 15.11.2018 г.
3 ДВ-2018-08-03 Техническо задание 15.11.2018 г.
4 ДВ-2018-08-04 Проект на договор 15.11.2018 г.