logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-23
АОП номер: 9083290
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Пълно сервизно следгаранционно обслужване на техническо оборудване в Издателството на ТУ – София“
Дата: 20.11.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-23-01 Обява за събиране на оферти 20.11.2018 г.
2 С-2018-23-02 Документация 20.11.2018 г.
3 С-2018-23-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20.11.2018 г.
4 С-2018-23-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 30.11.2018 г.
5 С-2018-23-05 Съобщение за удължаване на срока 30.11.2018 г.
6 С-2018-23-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 07.12.2018 г.
7 С-2018-23-07 Договор № З-02/03.01.2019 г. 10.01.2019 г.