logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-19
АОП номер: 00193-2018-0018
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на Филиал Пловдив, Ф и К Сливен, КЕЕ (база Ботевград и база Казанлък), УСОБ-Семково и УСОБ-Созопол на ТУ-София"
Дата: 10.12.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-19-01 Решение 10.12.2018 г.
2 П-2018-19-02 Описателен документ 12.12.2018 г.
3 П-2018-19-03 Становище на АОП за предварителен контрол 09.01.2019 г.
4 П-2018-19-04 Обявление за възложена поръчка Договор №8; №9; №11; №12 22.02.2019 г.
5 П-2018-19-05 Договор 22.02.2019 г.
6 П-2018-19-06 Договор 22.02.2019 г.
7 П-2018-19-07 Договор 22.02.2019 г.
8 П-2018-19-08 Договор 22.02.2019 г.
9 П-2018-19-09 Обявление за възложена поръчка Договор № З-25/09.04.2019 г. 12.04.2019 г.
10 П-2018-19-10 Договор 12.04.2019 г.