logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-01
АОП номер: 9084702
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Доставка на нова компютърна периферия и нови компоненти за компютри
Дата: 08.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-01-01 Обява за събиране на оферти 08.01.2019 г.
2 С-2019-01-02 Документация 08.01.2019 г.
3 С-2019-01-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.01.2019 г.
4 С-2019-01-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 18.03.2019 г.
5 С-2019-01-05 Договор № З-22/29.03.2019 г. 03.04.2019 г.