logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-01
АОП номер: 00193-2019-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: ДОСТАВКА НА НОВИ СЪРВЪРИ, НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ, ПЛОСКИ ДИСПЛЕИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Дата: 08.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-01-01 Решение 10.01.2019 г.
2 П-2019-01-02 Обявление 10.01.2019 г.
3 П-2019-01-03 Документация 10.01.2019 г.
4 П-2019-01-04 Електронен ЕЕДОП 10.01.2019 г.
5 П-2019-01-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 02.05.2019 г.
6 П-2019-01-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 14.05.2019 г.
7 П-2019-01-07 Решение за определяне на изпълнител 30.05.2019 г.
8 П-2019-01-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 30.05.2019 г.
9 П-2019-01-09 Обявление за възложена поръчка Договори №№ З-64; З-65; З-66; З-67; З-68 12.07.2019 г.
10 П-2019-01-10 Договор № З-64/04.07.2019 г. 12.07.2019 г.
11 П-2019-01-11 Договор № З-65/04.07.2019 г. 12.07.2019 г.
12 П-2019-01-12 Договор № З-66/04.07.2019 г. 12.07.2019 г.
13 П-2019-01-13 Приложение към договор № З-66 -I част 12.07.2019 г.
14 П-2019-01-14 Приложение към договор № З-66 -II част 12.07.2019 г.
15 П-2019-01-15 Приложение към договор № З-66 -III част 12.07.2019 г.
16 П-2019-01-16 Приложение към договор № З-66 -IV част 12.07.2019 г.
17 П-2019-01-17 Приложение към договор № З-66 -V част 12.07.2019 г.
18 П-2019-01-18 Приложение към договор № З-66 -VI част 12.07.2019 г.
19 П-2019-01-19 Приложение към договор № З-66 -VII част 12.07.2019 г.
20 П-2019-01-20 Договор № З-67/04.07.2019 г. 12.07.2019 г.
21 П-2019-01-21 Договор № З-68/04.07.2019 г. 12.07.2019 г.
22 П-2019-01-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 13.08.2019 г.
23 П-2019-01-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2019 г.
24 П-2019-01-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2019 г.
25 П-2019-01-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2019 г.
26 П-2019-01-26 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2019 г.