logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-02
АОП номер: 9084921
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на МОДУЛНА UPS СИСТЕМА 100 kVA/ 100 kW за помещение в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел „Осигуряване на Център за данни (Data Center)”
Дата: 16.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-02-01 Обява за събиране на оферти 16.01.2019 г.
2 С-2019-02-02 Документация 16.01.2019 г.
3 С-2019-02-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16.01.2019 г.
4 С-2019-02-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 06.02.2019 г.