logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-08
АОП номер: 00193-2019-0008
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на природен газ за сградата на Технически колеж - Казанлък към ТУ - София"
Дата: 22.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-08-01 Решение 22.01.2019 г.
2 П-2019-08-02 Описателен документ 23.01.2019 г.
3 П-2019-08-03 Обявление за възложена поръчка Договор № З-20/18.03.2019 г. 27.03.2019 г.
4 П-2019-08-04 Договор 27.03.2019 г.
5 П-2019-08-05 Допълнително споразумение към сключен договор № З-20/18.03.2019 г. 12.09.2022 г.
6 П-2019-08-06 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 12.09.2022 г.