logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-09
АОП номер: 00193-2019-0009
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.
Дата: 15.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-09-01 Решение 15.02.2019 г.
2 П-2019-09-02 Документация 15.02.2019 г.
3 П-2019-09-03 Протоколи и окончателен доклад на комисията 26.02.2019 г.
4 П-2019-09-04 Решение за определяне на изпълнител 26.02.2019 г.
5 П-2019-09-05 Обявление за възложена поръчка Договор № З-19/01.03.20119 г 27.03.2019 г.
6 П-2019-09-06 Договор № З-19/01.03.2019 г. 27.03.2019 г.
7 П-2019-09-07 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 28.03.2019 г.
8 П-2019-09-08 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 09.03.2020 г.
9 П-2019-09-09 Съобщение - Допълнително споразумение 09.03.2020 г.
10 П-2019-09-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.05.2020 г.