logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-09
АОП номер: 00193-2019-0009
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.
Дата: 15.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-09-01 Решение 15.02.2019 г.
2 П-2019-09-02 Документация 15.02.2019 г.
3 П-2019-09-03 Протоколи и окончателен доклад на комисията 26.02.2019 г.
4 П-2019-09-04 Решение за определяне на изпълнител 26.02.2019 г.