logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-10
АОП номер: 00193-2019-0010
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"
Дата: 15.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-10-01 Решение 18.02.2019 г.
2 П-2019-10-02 Обявление 18.02.2019 г.
3 П-2019-10-03 Документация 20.02.2019 г.
4 П-2019-10-04 Електронен ЕЕДОП 20.02.2019 г.
5 П-2019-10-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.05.2019 г.
6 П-2019-10-06 Решение за прекратяване 15.05.2019 г.