logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-03
АОП номер: 9086021
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: “Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ – София”
Дата: 25.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-03-01 Обява за събиране на оферти 25.02.2019 г.
2 С-2019-03-02 Документация 25.02.2019 г.
3 С-2019-03-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25.02.2019 г.
4 С-2019-03-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 14.03.2019 г.
5 С-2019-03-05 Съобщение за удължаване на срока 14.03.2019 г.
6 С-2019-03-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 14.05.2019 г.
7 С-2019-03-07 Договор 27.05.2019 г.
8 С-2019-03-08 Договор 27.05.2019 г.
9 С-2019-03-09 Договор 09.07.2019 г.