logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-04
АОП номер: 9086022
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"
Дата: 25.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-04-01 Обява за събиране на оферти 25.02.2019 г.
2 С-2019-04-02 Документация 25.02.2019 г.
3 С-2019-04-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25.02.2019 г.
4 С-2019-04-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 15.03.2019 г.
5 С-2019-04-05 Съобщение за удължаване на срока 15.03.2019 г.
6 С-2019-04-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 29.05.2019 г.
7 С-2019-04-07 Договор № З-75/19.07.2019 г. 23.07.2019 г.
8 С-2019-04-08 Съобщение - допълнително споразумение 19.08.2019 г.