logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-05
АОП номер: 9086086
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Доставка на парково оборудване за дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"
Дата: 26.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-05-01 Обява за събиране на оферти 26.02.2019 г.
2 С-2019-05-02 Документация 26.02.2019 г.
3 С-2019-05-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 26.02.2019 г.