logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-02
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Абонаментно обслужване на щатния персонал на ТУ – София от Служба трудова медицина за 2019 г.“
Дата: 19.03.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-02-01 Покана за представяне на оферта 19.03.2019 г.
2 ДВ-2019-02-02 Образец на оферта 19.03.2019 г.