logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-03
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на електродомакински уреди за нуждите на ТУ – София“
Дата: 25.04.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-03-01 Покана за представяне на оферта 25.04.2019 г.
2 ДВ-2019-03-02 Образец на оферта 25.04.2019 г.