logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-04
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, КЕЕ и ТУЕС Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София
Дата: 25.04.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-04-01 Покана за представяне на оферта 25.04.2019 г.
2 ДВ-2019-04-02 Образец на оферта 25.04.2019 г.
3 ДВ-2019-04-03 Образец на оферта 25.04.2019 г.