logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-06
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София
Дата: 25.04.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-06-01 Покана за представяне на оферта 25.04.2019 г.
2 ДВ-2019-06-02 Образец на оферта 25.04.2019 г.
3 ДВ-2019-06-03 Образец на оферта 25.04.2019 г.
4 ДВ-2019-06-04 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2020 г.
5 ДВ-2019-06-05 Съобщение - Допълнително споразумение 07.07.2020 г.