logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-14
АОП номер: 00193-2019-0013
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Организиране на събития за нуждите на Техническия университет-София"
Дата: 04.06.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-14-01 Решение 04.06.2019 г.
2 П-2019-14-02 Покана 04.06.2019 г.
3 П-2019-14-03 Документация 04.06.2019 г.
4 П-2019-14-04 Решение за определяне на изпълнител 12.06.2019 г.
5 П-2019-14-05 Протоколи и окончателен доклад на комисията 12.06.2019 г.
6 П-2019-14-07 Договор № З-71/09.07.2019 г. 11.07.2019 г.
7 П-2019-14-08 Обявление за възложена поръчка 11.07.2019 г.
8 П-2019-14-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2020 г.
9 П-2019-14-10 Приложение към договор - Допълнително споразумение 07.07.2020 г.