logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-17
АОП номер: 00193-2019-0016
Вид: Открита процедура
Наименование: “Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София”
Дата: 05.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-17-01 Решение 08.07.2019 г.
2 П-2019-17-02 Обявление 08.07.2019 г.
3 П-2019-17-03 Документация 10.07.2019 г.
4 П-2019-17-04 Електронен ЕЕДОП 10.07.2019 г.
5 П-2019-17-05 Обявление за изменение 24.09.2019 г.
6 П-2019-17-06 Съобщение 24.09.2019 г.
7 П-2019-17-07 Обявление за изменение 24.09.2019 г.