logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-17
АОП номер: 00193-2019-0016
Вид: Открита процедура
Наименование: “Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София”
Дата: 05.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-17-01 Решение 08.07.2019 г.
2 П-2019-17-02 Обявление 08.07.2019 г.
3 П-2019-17-03 Документация 10.07.2019 г.
4 П-2019-17-04 Електронен ЕЕДОП 10.07.2019 г.
5 П-2019-17-05 Обявление за изменение 24.09.2019 г.
6 П-2019-17-06 Съобщение 24.09.2019 г.
7 П-2019-17-07 Обявление за изменение 24.09.2019 г.
8 П-2019-17-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП по обособени позиции 1 и 3 22.11.2019 г.
9 П-2019-17-09 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП по обособена позиция 2 22.11.2019 г.
10 П-2019-17-10 Решение за определяне на изпълнител по обособени позиции 1 и 3 28.11.2019 г.
11 П-2019-17-11 Протоколи и окончателен доклад на комисията по обособени позиции 1 и 3 28.11.2019 г.
12 П-2019-17-12 Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция 2 28.11.2019 г.
13 П-2019-17-13 Протоколи и окончателен доклад на комисията по обособена позиция 2 28.11.2019 г.
14 П-2019-17-14 Обявление за възложена поръчка 17.01.2020 г.
15 П-2019-17-15 Договор З-07/10.01.2020г.- за обособена позиция 1 17.01.2020 г.
16 П-2019-17-16 Договор З-08/10.01.2020г.- за обособена позиция 2 17.01.2020 г.
17 П-2019-17-17 Договор З-09/10.01.2020г.- за обособена позиция 3 17.01.2020 г.