logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-18
АОП номер: 00193-2019-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ
Дата: 09.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-18-01 Решение 12.07.2019 г.
2 П-2019-18-02 Обявление 12.07.2019 г.
3 П-2019-18-03 Документация 12.07.2019 г.
4 П-2019-18-04 Електронен ЕЕДОП 12.07.2019 г.
5 П-2019-18-05 Разяснения по условията на обществената поръчка Във връзка с въпроси постъпили на 12.08.2019 г. 15.08.2019 г.