logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-20
АОП номер: 00193-2019-0019
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“.
Дата: 31.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-20-01 Решение 31.07.2019 г.
2 П-2019-20-02 Документация 31.07.2019 г.
3 П-2019-20-03 Покана 31.07.2019 г.
4 П-2019-20-04 Електронен ЕЕДОП 31.07.2019 г.
5 П-2019-20-05 Решение за определяне на изпълнител 08.10.2019 г.
6 П-2019-20-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 08.10.2019 г.
7 П-2019-20-07 Обявление за възложена поръчка 21.11.2019 г.
8 П-2019-20-08 Договор № З-117/08.11.2019 г. 21.11.2019 г.
9 П-2019-20-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.11.2020 г.