logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-21
АОП номер: 00193-2019-0020
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на Безалкохолни напитки и бира за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"
Дата: 02.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-21-01 Решение 02.08.2019 г.
2 П-2019-21-02 Покана 02.08.2019 г.
3 П-2019-21-03 Документация 02.08.2019 г.
4 П-2019-21-04 Електронен ЕЕДОП 02.08.2019 г.
5 П-2019-21-05 Решение за прекратяване 28.08.2019 г.
6 П-2019-21-06 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на поръчката 19.09.2019 г.