logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-30
АОП номер: 00193-2019-0029
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец”
Дата: 19.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-30-01 Решение 24.09.2019 г.
2 П-2019-30-02 Обявление 24.09.2019 г.
3 П-2019-30-03 Документация 24.09.2019 г.
4 П-2019-30-04 Електронен ЕЕДОП 24.09.2019 г.
5 П-2019-30-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 14.02.2020 г.
6 П-2019-30-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.04.2020 г.
7 П-2019-30-07 Решение за определяне на изпълнител 29.04.2020 г.
8 П-2019-30-08 Обявление за възложена поръчка 11.06.2020 г.
9 П-2019-30-09 Договор № З-89/04.06.2020 г. - обособена позиция 1 11.06.2020 г.
10 П-2019-30-10 Договор № З-90/04.06.2020 г. - обособена позиция 2 11.06.2020 г.
11 П-2019-30-11 Договор № З-91/04.06.2020 г. - обособена позиция 3 11.06.2020 г.
12 П-2019-30-12 Договор № З-92/04.06.2020 г. - обособена позиция 4 11.06.2020 г.
13 П-2019-30-13 Договор № З-93/04.06.2020 г. - обособена позиция 5 11.06.2020 г.
14 П-2019-30-14 Договор № З-94/04.06.2020 г. - обособена позиция 6 11.06.2020 г.
15 П-2019-30-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.
16 П-2019-30-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.
17 П-2019-30-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.
18 П-2019-30-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.
19 П-2019-30-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.
20 П-2019-30-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2021 г.