logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-32
АОП номер: 00193-2019-0031
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София"
Дата: 19.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-32-01 Решение 24.09.2019 г.
2 П-2019-32-02 Обявление 24.09.2019 г.
3 П-2019-32-03 Документация 24.09.2019 г.
4 П-2019-32-04 Електронен ЕЕДОП 24.09.2019 г.
5 П-2019-32-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос постъпил на 24.10.2019 г. 25.10.2019 г.
6 П-2019-32-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 23.01.2020 г.
7 П-2019-32-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 14.02.2020 г.