logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2019-06
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив
Дата: 20.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2019-06-01 Обява за събиране на оферти 20.09.2019 г.
2 С-2019-06-02 Документация 20.09.2019 г.
3 С-2019-06-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20.09.2019 г.
4 С-2019-06-04 Съобщение за прекратяване на възлагането 27.09.2019 г.