logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-33
АОП номер: 00193-2019-0033
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ-София"
Дата: 26.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-33-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-33-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-33-03 Документация 01.10.2019 г.
4 П-2019-33-04 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
5 П-2019-33-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос постъпил на 25.10.2019 г. 25.10.2019 г.
6 П-2019-33-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 23.01.2020 г.